MEZINÁRODNÍ

Vzhledem k naší jedinečné specializaci na belgický a nizozemský trh poskytujeme právní poradenství v přeshraničních záležitostech, kde využíváme naše kulturní znalosti společně s širokou sítí kontaktů, a úzce spolupracujeme s našimi evropskými partnery.

Máte otázky, které přesahují právní rámec České republiky? Potýkáte se s problémem na mezinárodní úrovni a chcete jej správně zanalyzovat z pohledu místního práva?

Náš tým Vám poradí v obou případech.